ทริปล่องแพเปียก (ระนอง)

 

 เดย์ทริป ล่องแพเปียก กินซีฟู๊ดกระชังปลา

 

10.00 น.
  • เจอกันทีี่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าเรือคลองลัดโนด
10.30 น.
  • นั่งเรือพรีส ชมระบบนิเวศน์ป่าชายแลน และชมทัศนียภาพของอ่าวกะเปอร์ ทะเลสาบระนอง
11.30 น.
  • ร่วมอนุรักษ์ปลูกป่าโกงกา ที่แปลงปลูกชุมชน และ ชมสันทรายม้าน้ำ
12.00 น.
  • กินซีฟู้ดบนกระชัง ที่ศูนย์เรียนรู้บนกระชัง และนั่งกินลม ชมวิว พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น.
  • ร่วมกิจกรรมล่องแพเปียก เล่นน้ำทะเลแหวก ที่สันหลังปึ้งกือ และล่องแพเปียก ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมทั้งชม ชุมชนไร้แผ่นดิน
15.00 น.
  • ขึ้นฝั่ง อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ที่ศูนย์เรียนรู้ตำบลม่วงกลวง เลือกซื้อของฝากจากชุมชน
15.30 น.
  • เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาทริป ผู้ใหญ่ :  1,900 บาท

                เด็ก :  1,700 บาท ( 4-11 ขวบ )

Visitors: 15,087