เกาะนาวโอพี (ทะเลพม่า)

หาดมาดาม (Madam Beach) บริการส่งลูกค้าที่ไม่ไปดำน้ำที่เกาะ เต็มอิ่มจุใจกับชายหาด ให้ได้ถ่ายภาพ และพักผ่อนตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน หรือเลือกตะลุยกิจกรรมดำน้ำรอบเกาะ กับจุดแรก เดอะเลทเตอร์  (The Letter) อ่าวที่รังสรรค์ไปด้วยกัลปังหา ปลาดาวขนนกสีสันสดใส และปะการังอ่อนสีชมพู ดังภาพวาดใต้ท้องทะเล ต่อด้วยจุดที่สองเกาะภูเขาไฟ แหล่งปะทุของเหล่าดอกไม้ทะเล  หรือที่เรียกกันว่า แอนนีโมน (Sea Anemone) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าปลานีโม่ และฝูงปลานับหมื่นตัว...

แพคเก็จทัวร์ 1 วัน (ไป-กลับ) เกาะนาวโอพี

 08:00 น.
 • รถตู้บริการรับลูกค้าจากที่พักตัวเมืองระนอง/สนามบิน มุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคาร)
 08:30 น.
 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับทุกท่านทำเอกสารผ่านแดนชั่วคราว พร้อมบริการอาหารว่างยามเช้า ทุกท่านจะได้รับการบรรยายสาธิตวิธีการท่องเที่ยงอย่างไรไม่ขัดใจปะการัง
 09:00 น.
 • นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เกาะสองประเทศพม่า ตรวจเอกสารผ่านแดน เพื่อเตรียมเดินทางสู่เกาะนาวโอพีวิวทิวทัศน์ระหว่างทางจะมีเกาะแก่งมากมายรวมถึงเกาะที่เป็นที่พำนักของฐานทัพพม่าอีกด้วย (ห้ามถ่ายภาพขณะเดินทาง) 
 10.30 น.
 • เดินทางถึง หาดมาดาม (Madam Beach) บริการส่งลูกค้าที่ไม่ไปดำน้ำที่เกาะ เต็มอิ่มจุใจกับชายหาดให้ได้ถ่ายภาพ และพักผ่อนตามอัธยาศัยแบบเต็มวัน หรือเลือกตะลุยกิจกรรมดำน้ำรอบเกาะ กับจุดแรกเดอะเลทเตอร์  (The Letter) อ่าวที่รังสรรค์ไปด้วยกัลปังหา ปลาดาวขนนกสีสันสดใส และปะการังอ่อนสีชมพู ดังภาพวาดใต้ท้องทะเล ต่อด้วยจุดที่สองเกาะภูเขาไฟ แหล่งปะทุของเหล่าดอกไม้ทะเล  หรือที่เรียกกันว่า แอนนีโมน (Sea Anemone) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าปลานีโม่ และฝูงปลานับหมื่นตัว
 12.15 น.
 • พร้อมเสิร์ฟอาหารเที่ยงซีฟู้ด สด อร่อย พร้อมกองทัพขนมเครื่องดื่มให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง ชา กาแฟ ผักสลัด น้ำผลไม้ เค้กบราวนี่จากโรงแรมชื่อดัง กับ บรรยากาศชายหาดทรายสีขาวเนียนละเอียด ที่ทอดตัวยาวสุดลูกหูลูกตา 
 14.15 น.
 • ปิดท้ายด้วยจุดดำน้ำสุดท้ายหน้าหาดมาดาม หรือจะเลือกพักผ่อนที่ริมชายหาด กับบรรยากาศชายทะเลในยามบ่าย กับพื้นที่มุมส่วนตัว พร้อมของว่างที่เสริฟจัดเต็มยาวๆ ตลอดช่วงบ่าย 
 15.15 น.
 • บอกลาความบริสุทธิ์ของท้องทะเลเมียนมาร์ ส่งทุกท่านดำเนินเอกสารขาออกที่เกาะสองเมียนมาร์
 16.45 น.
 • รถตู้บริการส่งทุกท่านสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพ
. *** โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมในทะเล ***

ราคาเดย์ทริปเที่ยวทะเลพม่า เกาะนาวโอพี

 โปรแกรมทัวร์ (Tour Program)  ราคาขาย (Published Rate)
( บาท )
ผู้ใหญ่ Adult เด็ก Child (4-11 yrs) เด็ก Child (1-3 yrs)

ทริปเกาะทะเลพม่า  เกาะนาวโอพี

3,900.- 2,700.- 500.-
 • อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. รถรับส่งในตัวเมืองไปท่าเรือ / รับ-ส่งสนามบินไปท่าเรือ (เพิ่มท่านละ 200.-/ ท่าน / เที่ยว)
  2. ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  3. น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้ ขนม ระหว่างทริป
  4. ค่าเอกสารผ่านแดน ไทย-พม่า
  5. ไกด์ และอุปกรณ์ดำน้ำ และผ้าเช็ดตัว 
  6. เรือสปีดโบ๊ท นำเที่ยวตามโปรแกรม
  7.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

 

 • สิ่งที่ควรนำติดตัว
  1. ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดสำหรับเปลี่ยนกลับ,ของใช้ส่วนตัว แชมพูสระผม ครีมอาบน้ำ 
  2. กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด

 

 • เอกสารประกอบการเดินทาง
  1.ผู้ใหญ่ :บัตรประชาชนตัวจริง 
  2.เด็ก : บัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาใบสูติบัตร

 

 • เงื่อนไขการจองทัวร์
  1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 1000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทริป ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน ( จองทริปน้อยกว่า15 วัน จ่ายเต็มจำนวน ) โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 232-2-40229-8 ประเภทบัญชี:ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี: น.ส.รณิภา บุญสุขสะอาด โอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนส่งไลย์ Line DI : teamtour ด้วยนะคะ 
  2. ต่างชาติเพิ่มค่าเอกสารผ่านแดน คนละ 1,500 บาท
  3. หากเรือไม่ออกเพราะสภาพอากาศไม่ดี คืนเงินเต็มจำนวน
  4. กรุณาโทรตรวจสอบวันเดินทางล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง แจ้งชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบจองทริปและใบรับเงินให้ท่าน

 

 • การยกเลิกการเดินทาง
  1. ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
  2. ยกเลิกการเดินทางก่อน 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  3. ยกเลิกการเดินทางก่อน 8-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด
  5. การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางและยึดเงินมัดจำ

 

 • หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ท่านทางมาไม่ถึงตามเวลาที่กำหนดไว้ 
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ เวลา และสภาพอากาศ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
  3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายของสิ่งของมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
Visitors: 15,087